تمام مطالب برچسب : الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل

آشنایی با الگوریتم پاندا ، مرغ مگس خوار و پنگوئن

آشنایی با الگوریتم پاندا، مرغ مگس خوار و پنگوئن گوگل تا قبل از اینکه به بهترین موتور جستجوگر دنیا تبدیل شود از ضعف هایی برخوردار بود و به همین دلیل دنیارا با الگوریتم پاندا، مرغ مگس خوار و پنگوئن آشنا کرد.